kostym

konst

specialuppdrag

kontakt


scenograf och konstnär

"I går vid denna tid visste jag överhuvudtaget ännu ingenting om mössan, och nu behärskas jag av mössan.
Och därtill rör det sig om en helt alldaglig mössa, om en av hundratusentals mössor! Men allt, som jag tänker, som jag
känner, som jag gör, som jag inte gör, allt, som jag är, som jag utgör, behärskas av denna mössa, allt som jag är, är under denna mössa, allt hänger med ens (för mig, för mig i Unterach!) ihop med denna mössa, med en av dessa mössor, som, det vet jag, företrädesvis bärs av slaktarna i trakten, med denna grova, tjocka, gråa mössa."

Thomas Bernhard, Mössan